http://www.mytweetmap.com/
710true dots under 310true true 800https://www.igpim.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-2
 • 15000 fade false 60 bottom 30 https://www.igpim.pl/index.php/dyplomowany-zarzadca-nieruchomosci-szkolenie/
  Studia_Baner 
 • 10000 fade false 60 bottom 30 https://www.igpim.pl/index.php/informacje-dla-kontrahentow-i-instytucji-wspolpracujacych/
  Informacja 
 • 5000 fade false 60 bottom 30 https://www.igpim.pl/index.php/gismap/
  GisMap_Baner 
 • 15000 fade false 60 bottom 30 https://www.igpim.pl/index.php/gospodarka-drzewostanem-w-procesie-inwestycyjnym-projekt-ochrony-drzew-pod/
  Szkolenie s3 

Aktualności

Badanie ankietowe gmin dotyczące realizacji uchwały reklamowej

Październik 4, 2017

Badanie ankietowe gmin dotyczące realizacji uchwały reklamowej   Szanowni Państwo, ponad dwa lata temu weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (dalej określanej jako ustawa krajobrazowa). Ten nowy akt prawny pomyślany został jako narzędzie porządkowania lokalnego krajobrazu, przede wszystkim w zakresie […]

Studia i Szkolenia

Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym Projekt Ochrony Drzew (POD).

Marzec 22, 2018

Opis szkolenia Na szkoleniu przedstawione będą wymagania rozwojowe drzew oraz metody oceny ich szans przeżycia, kryteria kwalifikacji do adaptacji lub usunięcia na etapie planowania i projektowania inwestycji.   Terminy 20 kwietnia      11 czerwca        Program szkolenia: 9:30-9:40       –Wprowadzenie dr inż. Marzena Suchocka, IGPiM 9:40-11:00     –Procesy legislacyjne w zakresie […]

Oferty

Wektoryzacja

Luty 14, 2013

Usługi w zakresie wektoryzacji i digitalizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego     Szanowni Państwo, Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci !!!   W związku z koniecznością wdrożenia Ustawy o infrastrukturze i informacji przestrzennej, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie proponuje Państwu pomoc w tym zakresie i wykonanie niezbędnych prac. […]

Publikacje

Nowa publikacja Możliwości identyfikacji i oceny krajobrazu projektowanego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Październik 12, 2017

“Możliwości identyfikacji i oceny krajobrazu projektowanego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”   Ratyfikowana przez Polskę w 2004 roku Europejska Konwencja Krajobrazowa (Dz.U.2006.14.98) wywołała potrzebę zmian sposobu myślenia o krajobrazie i zwrócenie uwagi na jego aspekty wizualne. Wypromowała ona zintegrowane podejście do krajobrazu, w którym na równi z jego funkcjami ekologicznymi uwzględnione powinny być jego funkcje wizualne. Podstawy […]

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
ul. Targowa 45 Warszawa
tel: 22 619 13 50