Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Badanie ankietowe gmin dotyczące realizacji uchwały reklamowej

Badanie ankietowe gmin dotyczące realizacji uchwały reklamowej

 

Szanowni Państwo,

ponad dwa lata temu weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (dalej określanej jako ustawa krajobrazowa). Ten nowy akt prawny pomyślany został jako narzędzie porządkowania lokalnego krajobrazu, przede wszystkim w zakresie sytuowania tablic i urządzeń reklamowych.

W celu sprawdzenia, czy i w jakim zakresie nowe regulacje są wystarczające dla samorządów i jak można je usprawnić Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa kieruje do Państwa elektroniczną ankietę dotyczącą stanu prac w Państwa gminie nad „uchwałą reklamową”.

 

Ankieta drogą elektroniczną została skierowana do wszystkich gmin w Polsce. Została ona opracowana w taki sposób by uzyskać odpowiedzi zarówno od tych gmin, które mają już doświadczenie w przygotowaniu tej uchwały, jak i tych, które dopiero zamierzają do niej przystąpić lub nawet nie widzą potrzeby wprowadzania takich regulacji na swoim terenie.

Elektroniczną ankietę będzie można wypełnić do dnia 20 października 2017 r. do godz. 16.00. Sposób wypełnienia wszystkich pytań został precyzyjnie opisany przy każdym z nich oraz w krótkiej instrukcji. Jednocześnie wyłącznie w celu zapoznania się z treścią ankiety pod poniższym linkiem załączamy jej wersję w pliku pdf.

ANKIETA

 

 

dr Anna Fogel