Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Kategoria: Aktualności

Projektowanie w otoczeniu drzew- Inżynieryjne metody poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich. – szkolenie

  Opis szkolenia   Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami, metodami i technologiami ochrony drzew na terenie budowy. Przedstawione zostaną rozwiązania inżynierskie oraz przyrodnicze działania rehabilitacyjne dla prawidłowej ochrony drzew.   Terminy szkolenia 18 Maja                                       Program…
Przeczytaj więcej

Badanie ankietowe gmin dotyczące realizacji uchwały reklamowej

Badanie ankietowe gmin dotyczące realizacji uchwały reklamowej   Szanowni Państwo, ponad dwa lata temu weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (dalej określanej jako ustawa krajobrazowa). Ten nowy akt prawny pomyślany został jako narzędzie porządkowania lokalnego krajobrazu, przede wszystkim w zakresie…
Przeczytaj więcej

Konferencja “REWITALIZACJA MIAST. PRZEKSZTAŁCANIE OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH NA MAŁE BROWARY LOKALNE – DOŚWIADCZENIA AMERYKAŃSKIE”

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Politechnika Śląska Pod honorowym Patronatem Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Green Warsaw Conferences mają przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji REWITALIZACJA MIAST. PRZEKSZTAŁCANIE OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH NA MAŁE BROWARY LOKALNE – DOŚWIADCZENIA AMERYKAŃSKIE Spotkanie odbędzie się 25 września 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” przy…
Przeczytaj więcej

Drzewa w mieście – wartość, korzyści, strategia.

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów mam przyjemność zaprosić Państwa na seminarium : Drzewa w mieście – wartość, korzyści, strategia organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej Seminarium odbędzie się 16 maja 2017 r. (wtorek) w godz. 14.00-17.00 w Auli B Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (CENT III, ul. Żwirki i Wigury 101; 02-089 Warszawa)…
Przeczytaj więcej

WSPÓŁDZIAŁAJ NA RZECZ ZIELENI Z LECHEM

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa bierze udział w konkursie Lechstartera (LECHSTARTER.PL). W konkursie bierze udział 45 oferentów z całej Polski, spośród których głosowanie internetowe wyłoni 15 zwycięzców. Tematyka konkursu obejmuje zmiany w przestrzeni miejskiej.   Nasz projekt brzmi „WSPÓŁDZIAŁAJ NA RZECZ ZIELENI Z LECHEM” i dotyczy zrobienia strony internetowej zawierającej interaktywną mapę podmiotów troszczących się…
Przeczytaj więcej

KONFERENCJA „WYZWANIA ZARZĄDZANIA METROPOLITALNEGO”

  W dniu 29 marca 2017 roku w Centrum Konferencyjnym – Wola Center przy ul. Przyokopowej 33 w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Wyzwania zarządzania metropolitalnego” organizowana przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Getin Noble Bank SA. Wydarzenie było znakomitą okazją do zderzenia różnych spojrzeń na zarządzanie obszarami metropolitalnymi – temat obecnie bardzo aktualny…
Przeczytaj więcej

Nowa publikacja “ZRZESZENIA LEŚNE JAKO PODMIOTY ADMINISTRUJĄCE LASAMI – ANALIZA AKSJOLOGICZNO-PRAWNA” M. Geszprych

Spis treści „Opracowanie stanowi dzieło poruszające tematykę zrzeszeń leśnych z intensywnością dotąd niespotykaną w krajowej nauce prawa. Opracowanie to z pewnością można określić jako monograficzne, a więc wyczerpująco traktujące dane zagadnienie. Na uwagę zasługuje zwłaszcza bogata baza źródłowa oraz biegłość i swada, z jaką Autor porusza się w prezentowanej tematyce. Praca nie jest wolna od…
Przeczytaj więcej

Konkurs “Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”.

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/17 na podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Szczegółowe informacje <—-KLIK

Uchwała reklamowa – szansa i wyzwanie dla samorządów lokalnych

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego  organizują konferencję naukową   „Uchwała reklamowa – szansa i wyzwanie dla samorządów lokalnych – aspekty prawne”     Konferencja odbędzie się  3 marca 2017 r. w Warszawie, w godz. 9.30- 16.30, sala konferencyjna Biura Architektury i Planowania Przestrzennego…
Przeczytaj więcej

Nowa publikacja „Inżynieryjne metody poprawy warunków wzrostu i ochrony drzew miejskich”

Podobnie jak w wielu innych krajach, również w Polsce największe straty w drzewostanach miejskich, występują na „styku” roślinności i infrastruktury technicznej. Straty te mają miejsce zarówno podczas prac inwestycyjnych, modernizacyjnych np. ulic, jak też bieżących napraw miejskiej infrastruktury technicznej. Brak ochrony w procesie inwestycyjnym skutkuje usuwaniem drzew, często niepotrzebnym, a mieszkańcy tracą usługi ekosystemowe drzew,…
Przeczytaj więcej