http://www.mytweetmap.com/

Prezentacje

Stanowisko w sprawie prac nad Kodeksem Budowlanym

Stanowisko w sprawie prac nad Kodeksem Budowlanym

Luty 22, 2013

Jak jest !?   Spotykamy się już od wielu lat z negatywnymi ocenami efektów gospodarowania przestrzenią, które zdaniem środowiska pracowników Instytutu Gospodarki Przestrzennej Mieszkalnictwa mają swe źródło w demontażu progresywnego i zrównoważonego...

Dodano w: Prezentacje

Metody i instrumenty wdrażania monitoringu stanu zagospodarowania przestrzeni, w tym teledetekcji w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu rozwojem Projekt UrbanSAT, Bartosz Kulawik, Maciej Borsa

Metody i instrumenty wdrażania monitoringu stanu zagospodarowania przestrzeni, w tym teledetekcji w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu rozwojem Projekt UrbanSAT, Bartosz Kulawik, Maciej Borsa

Styczeń 31, 2013

Cel projektu: automatyczna ekstrakcja pokrycia terenu automatyczna detekcja zmian określanie wskaźników rozwoju przestrzennego określanie deformacji terenu w czasie (radar)   Metody teledetekcji:  serwis satelitarny WOM 2008...

Dodano w: Prezentacje

MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ  rozwoju IIP w zagospodarowaniu przestrzennym  – obowiązki organu wiodącego i JST

MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ rozwoju IIP w zagospodarowaniu przestrzennym – obowiązki organu wiodącego i JST

Styczeń 31, 2013

Budowa krajowych infrastruktur informacji przestrzennej zgodnych z INSPIRE musi być monitorowana a postęp prac sprawozdawany Komisji Europejskiej (art. 21 dyrektywy 2007/2/WE) W Polsce obowiązek ten spoczywa na ministrze właściwym do spraw administracji publicznej...

Dodano w: Prezentacje

ZNACZENIE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, Jerzy Gaździcki

ZNACZENIE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, Jerzy Gaździcki

Styczeń 31, 2013

Istnieją dwustronne relacje między infrastrukturą informacji przestrzennej (IIP) oraz gospodarką przestrzenną: IIP jest źródłem wszechstronnych informacji o przestrzeni, z których korzysta gospodarka przestrzenna, Gospodarka przestrzenna produkuje własne...

Dodano w: Prezentacje

„AUTORSKA OCENA PROJEKTU STANDARDOWYCH MODELI DANYCH ORAZ PROFILU METADANYCH DLA OPRACOWAŃ PLANISTYCZNYCH” ORAZ „PROFILU METADANYCH PLAN4ALL” WRAZ Z AUTORSKĄ ANALIZĄ W ZAKRESIE BRANŻOWEGO PROFILU METADANYCH W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM POD KĄTEM RÓŻNIC I SKUTKÓW DLA TWORZONEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WYNIKAJĄCE Z DOŚWIADCZEŃ PROJEKTOWYCH”, Przemysław Malczewski

„AUTORSKA OCENA PROJEKTU STANDARDOWYCH MODELI DANYCH ORAZ PROFILU METADANYCH DLA OPRACOWAŃ PLANISTYCZNYCH” ORAZ „PROFILU METADANYCH PLAN4ALL” WRAZ Z AUTORSKĄ ANALIZĄ W ZAKRESIE BRANŻOWEGO PROFILU METADANYCH W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM POD KĄTEM RÓŻNIC I SKUTKÓW DLA TWORZONEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WYNIKAJĄCE Z DOŚWIADCZEŃ PROJEKTOWYCH”, Przemysław Malczewski

Styczeń 31, 2013

Należy sobie odpowiedzieć na kilka pytań odnoszących się do branżowego zasobu: czy publikacja zasobu dokumentów planistycznych w rozumieniu obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wypełnia wymogi publikacji zasobu w temacie danych...

Dodano w: Prezentacje

MOTYWY I UWARUNKOWANIA STANDARYZACJI INFORMATYCZNEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH I WOJEWÓDZTWIE, Krzysztof Mączewski

MOTYWY I UWARUNKOWANIA STANDARYZACJI INFORMATYCZNEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH I WOJEWÓDZTWIE, Krzysztof Mączewski

Styczeń 31, 2013

Celem prac podjętych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego było: 1.Uspójnienie relacji między dokumentami planistycznymi MPZP – SUiKZP, SUiKZP – PZPW; 2.Opisanie współrzędnymi obiektów planistycznych i zapewnienie ich relacji z treścią referencyjną...

Dodano w: Prezentacje

Projekt standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych SZABLONY DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH, Magdalena Flacha

Projekt standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych SZABLONY DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH, Magdalena Flacha

Styczeń 31, 2013

CEL:  Opracowanie szablonów dokumentów planistycznych: •MPZP •SUiKZPG •PZPW ZAKRES:  • Opracowanie szablonów części tekstowych • Opracowanie szablonów części graficznych • Opracowanie katalogów obiektów graficznych • Propozycja...

Dodano w: Prezentacje

Projekt standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych PRZYPADKI UŻYCIA/WYKORZYSTANIA DANYCH PLANISTYCZNYCH, Włodzimierz Szostek

Projekt standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych PRZYPADKI UŻYCIA/WYKORZYSTANIA DANYCH PLANISTYCZNYCH, Włodzimierz Szostek

Styczeń 31, 2013

PRZYPADKI UŻYCIA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH SFORMALIZOWANE PRZYPADKI UŻYCIA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH SFORMALIZOWANE USTAWA o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym • Ustalenie odszkodowania za poniesioną szkodę lub obniżenie wartości...

Dodano w: Prezentacje

Profil metadanych projektu Plan4All, Urszula Bereza – Tijero

Profil metadanych projektu Plan4All, Urszula Bereza – Tijero

Styczeń 31, 2013

Plan4All jest programem unijnym, który w swoim założeniu ma się przyczynić do harmonizacji/normalizacji danych przestrzennego na bazie najlepszych praktyk oraz wyników prowadzonych w ramach projektu prac badawczych. Bierze w nim udział 24 partnerów z 15 europejskich...

Dodano w: Prezentacje

INSPIRE 2011 Koordynacja i wsparcie wdrożenia

INSPIRE 2011 Koordynacja i wsparcie wdrożenia

Styczeń 29, 2013

  INSPIRE 2011 Koordynacja i wsparcie wdrożenia Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju   Cel- optymalizacja kosztów pozyskiwania danych przestrzennych przez jednostki administracji publicznej oraz utatwienie dostepu do informacji przestrzennej gromadzonej...

Dodano w: Prezentacje

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
ul. Targowa 45 Warszawa
tel: 22 619 13 50