Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Kategoria: Publikacje

Macukow okladka_small

Nowa publikacja Możliwości identyfikacji i oceny krajobrazu projektowanego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

“Możliwości identyfikacji i oceny krajobrazu projektowanego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”   Ratyfikowana przez Polskę w 2004 roku Europejska Konwencja Krajobrazowa (Dz.U.2006.14.98) wywołała potrzebę zmian sposobu myślenia o krajobrazie i zwrócenie uwagi na jego aspekty wizualne. Wypromowała ona zintegrowane podejście do krajobrazu, w którym na równi z jego funkcjami ekologicznymi uwzględnione powinny być jego funkcje wizualne. Podstawy…
Przeczytaj więcej

Nowa publikacja “ZRZESZENIA LEŚNE JAKO PODMIOTY ADMINISTRUJĄCE LASAMI – ANALIZA AKSJOLOGICZNO-PRAWNA” M. Geszprych

Spis treści „Opracowanie stanowi dzieło poruszające tematykę zrzeszeń leśnych z intensywnością dotąd niespotykaną w krajowej nauce prawa. Opracowanie to z pewnością można określić jako monograficzne, a więc wyczerpująco traktujące dane zagadnienie. Na uwagę zasługuje zwłaszcza bogata baza źródłowa oraz biegłość i swada, z jaką Autor porusza się w prezentowanej tematyce. Praca nie jest wolna od…
Przeczytaj więcej

Nowa publikacja „Inżynieryjne metody poprawy warunków wzrostu i ochrony drzew miejskich”

Podobnie jak w wielu innych krajach, również w Polsce największe straty w drzewostanach miejskich, występują na „styku” roślinności i infrastruktury technicznej. Straty te mają miejsce zarówno podczas prac inwestycyjnych, modernizacyjnych np. ulic, jak też bieżących napraw miejskiej infrastruktury technicznej. Brak ochrony w procesie inwestycyjnym skutkuje usuwaniem drzew, często niepotrzebnym, a mieszkańcy tracą usługi ekosystemowe drzew,…
Przeczytaj więcej

Nowa publikacja “Projekt Ochrony Drzew w procesie inwestycyjnym”

Projekt Ochrony Drzew w procesie inwestycyjnym, autor dr inż. Marzena Suchocka, pracownik Zakładu Kształtowania Zieleni, Szkoleń i Gospodarki Nieruchomościami. Książka jest praktycznym przewodnikiem pomocnym w opracowaniu gospodarki drzewostanem w postaci Projektu Ochrony Drzew – będącego częścią dokumentacji projektowej. W publikacji wyjaśniono co powoduje stres drzew w procesie inwestycyjnym, przedstawione zostały kryteria pomocne w kwalifikacji drzew…
Przeczytaj więcej

Nowa publikacja “DRZEWA ZIELONY KAPITAŁ MIAST”

DRZEWA ZIELONY KAPITAŁ MIAST, autor Halina Barbara Szczepanowska, Marek Sitarski, pracownicy Zakładu Kształtowania Zieleni, Szkoleń i Gospodarki Nieruchomościami. Praca ma charakter pilotażowy, analityczno-kompilacyjny, oparty na zasadach wnioskowania przyczynowo-skutkowego. Równolegle do badań własnych IGPiM zostały przeprowadzone studia dostępnej literatury krajowej i zagranicznej, obejmujące wyniki badań zakresu usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa przyuliczne w miastach. Informacje uzyskane…
Przeczytaj więcej

Nowa publikacja “Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych.”

Organizacja prac budowlanych na trenach zadrzewionych, autor dr inż. Marzena Suchocka, pracownik Zakładu Kształtowania Zieleni, Szkoleń i Gospodarki Nieruchomościami. Książka zawiera praktyczny katalog rozwiązań umożliwiających ochronę drzew w trakcie wykonywania robót na placu budowy. Poza analizą przepisów dotyczących ochrony  w publikacji podano techniczne wskazówki dotyczące inżynierskich oraz przyrodniczych zabiegów ochronnych. Zabiegi inżynierskie obejmują organizację ruchu…
Przeczytaj więcej

Cele społeczne w koncepcjach osiedla mieszkaniowego Ideologia a praktyka

Waldemar Siemiński “Cele społeczne w koncepcjach osiedla mieszkaniowego  Ideologia a praktyka” Dostępne materiały   Spis treści

Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym

Anna Fogel Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym   Dostępne materiały Spis treści Treść Bibliografia/Wykaz źródeł

OGRANICZENIA W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU A ŁAD PRZESTRZENNY Przepisy odrębne wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Anna Fogel, Marek Geszprych,  Agata Kosieradzka-Federczyk, Monika A. Król,  Igor Zachariasz “OGRANICZENIA W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU  A ŁAD PRZESTRZENNY Przepisy odrębne wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”  Pod redakcją Anny Fogel Dostępne materiały  Spis treści