http://www.mytweetmap.com/

CYKL SZKOLEŃ “ORGANIZACJA PRAC BUDOWLANYCH NA TERENACH ZADRZEWIONYCH”

Luty 24, 2018 | Studia i szkolenia

 

Program szkoleń skierowany jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, architektów krajobrazu i projektantów różnych branż, do pracowników samorządów lokalnych, absolwentów wydziałów urbanistyki, budownictwa, drogownictwa i architektury, ochrony środowiska, a także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni i innych zainteresowanych osób.

 

Uczestnictwo w 3 szkoleniach zakończone egzaminem gwarantuje otrzymanie

CertyfikatuInspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym

 

I  szkolenie    – Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych

 

II szkolenie   – Projektowanie w otoczeniu drzew – inżynierskie metody ochrony i poprawy warunków
siedliskowych drzew miejskich
 

 

III szkolenieGospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym – Projekt Ochrony Drzew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenia odbywają się w Warszawie ul. Targowa 45 – Praga Północ.

KIPPiM Warszawa

ul. Targowa 45
03-728, Warszawa
Telefon: 22 619 78 97
Email szkolenia@igpim.pl

 

 

                Instytut cyklicznie prowadzi szkolenia z dziedziny gospodarowania nieruchomościami i terenami zieleni oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,  a dla osób z wykształceniem średnim 60-godzinny kurs na Administratora Nieruchomości oraz 200-godzinny kurs na Dyplomowanego Zarządcę Nieruchomości.

 

 

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
ul. Targowa 45 Warszawa
tel: 22 619 13 50