http://www.mytweetmap.com/

Ruszył IGPiM GisMap – beta

Kwiecień 27, 2015 | Aktualności

System informacji przestrzennej IGPiM GisMap – wersja beta.
IGPiM GisMap_Banner_700

IGPiM GisMap dedykowany potrzebom jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) ma na celu wspieranie realizacji zadań statutowych, w szczególności związanych z planowaniem przestrzennym i gospodarką komunalną.

Aplikacja umożliwia wyszukiwanie informacji, prowadzenie analiz przestrzennych, korzystanie z zewnętrznych źródeł danych (WMS).

Rozwiązanie planujemy oferować w pakiecie z wykonywanymi przez nas na potrzeby gmin opracowaniami planistycznymi (studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowania ekofizjograficzne).

IGPiM GisMap jest zgodny z wytycznymi dyrektywy INSPIRE.

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
ul. Targowa 45 Warszawa
tel: 22 619 13 50
Click to listen highlighted text!