http://www.mytweetmap.com/

„Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym – Projekt Ochrony Drzew (POD)” – szkolenie 5 grudnia 2017 r.

Lipiec 26, 2017 | Studia i szkolenia

Instytut – jednostka resortowa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa– organizuje w Warszawie cykl trzech szkoleń dla osób odpowiedzialnych za ochronę drzew na terenach inwestycyjnych.

I szkolenie- Organizacja robót na placu budowy

II szkolenie– Projektowanie w otoczeniu drzew- Inżynierskie metody i poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich

III szkolenie- Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym- Projekt Ochrony Drzew

Program szkoleń skierowany jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów, do pracowników samorządów lokalnych, wydziałów urbanistyki i architektury, ochrony środowiska, a także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni itd.

Szkolenie III – „GOSPODARKA DRZEWOSTANEM W PROCESIE INWESTYCYJNYM – Projekt Ochrony Drzew (POD) ” odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r. (wtorek) od godz. 9³º do 16³º w Warszawie ul. Targowa 45 – Praga Północ (wejście od ul. Targowej – domofon)- dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

Na szkoleniu przedstawione będą wymagania rozwojowe drzew oraz metody oceny ich szans przeżycia, kryteria kwalifikacji do adaptacji lub usunięcia na etapie planowania i projektowania inwestycji.

Program szkolenia:

9:30 – 9:40 Wprowadzeniedr inż. Marzena Suchocka, IGPiM

9:40 – 11:00 Procesy legislacyjne w zakresie drzewostanów miejskich jako element racjonalnej gospodarki – prof. Halina Barbara Szczepanowska, IGPiM

11:0012:00 Dokumenty projektowe, które umożliwiają ochronę drzew – Konserwator ds. Zabytkowej Zieleni Krystyna Ładyżyńska-Adamowicz

12:0013:45 Kryteria kwalifikacji drzew do pozostawienia i usunięcia – dr inż. Marzena Suchocka, IGPiM

14:00 -14:30 lunch

14:30–16:00 Ocena drzew przed inwestycją w kontekście ich szans rozwoju po zakończeniu prac budowlanych dr inż. Marzena Suchocka, IGPiM

16:0016:30 Pytania i dyskusja

Uczestnictwo w 3 szkoleniach daje możliwość uzyskania Certyfikatu „Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym”

W trakcie szkoleń będzie możliwość zakupu książek rozszerzających tematykę wykładów:

Organizacja robót na terenach zadrzewionych” Marzena Suchocka IGPIM 2016 – cena 35 zł

Projekt Ochrony Drzew w procesie inwestycyjnym” Marzena Suchocka IGPIM 2016- cena 35 zł

Inżynieryjne metody poprawy warunków wzrostu i ochrony drzew miejskich” Marzena Suchocka IGPIM 2016- 35 zł

Koszt uczestnictwa 1 osoby w III szkoleniu wynosi: 490,00 +23% VAT – zwolniony w przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 490,00 zł + 23% VAT. W przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu dokonane wpłaty nie będą zwracane.

W ww. kosztach materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i lunch.

Opłatę za udział w szkoleniu prosimy przesłać na konto: PEKAO S.A. 96 1240 6074 1111 0000 4989 5704.

Zgłoszenie na karcie uczestnictwa /karta w załączeniu/ prosimy wysłać na adres Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ul. Targowa 45 , 03-728 Warszawa lub fax-em nr 22 619-78-97; 22 619 24 84; e-mail: szkolenia@igpim.pl Informacje pod nr tel. 22 619 78 97; 22 619 13 50 lub 22 677 30 92 www.igpim.pl

Instytut cyklicznie prowadzi szkolenia z dziedziny gospodarowania nieruchomościami i terenami zieleni oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a dla osób z wykształceniem średnim 60-godzinny kurs na Administratora Nieruchomości oraz 200-godzinny kurs na Dyplomowanego Zarządcę Nieruchomości.

Szczegółowe informacje na stronie Instytutu

Pełnomocnik Dyrektora

ds. Dydaktyki i Szkoleń

Ewa Kosiba

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
ul. Targowa 45 Warszawa
tel: 22 619 13 50
Click to listen highlighted text!