Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym Projekt Ochrony Drzew (POD). – szkolenie

 

Opis szkolenia

Na szkoleniu przedstawione będą wymagania rozwojowe drzew oraz metody oceny ich szans przeżycia,

kryteria kwalifikacji do adaptacji lub usunięcia na etapie planowania i projektowania inwestycji.

 

Terminy

20 kwietnia     brak miejsc

11 czerwca      Rejestracja

 

Program szkolenia:

9:30-9:40       –Wprowadzenie

dr inż. Marzena Suchocka, IGPiM

9:40-11:00     –Procesy legislacyjne w zakresie drzewostanów miejskich jako element racjonalnej 
gospodarki 

prof. Halina Barbara Szczepanowska, IGPiM

11:0012:00   –Dokumenty projektowe, które umożliwiają ochronę drzew 

Konserwator ds. Zabytkowej Zieleni Krystyna Ładyżyńska-Adamowicz

12:0013:45   –Kryteria kwalifikacji drzew do pozostawienia i usunięcia  

dr inż. Marzena Suchocka, IGPiM

14:00-14:30    –Lunch
14:30-16:00   –Ocena drzew przed inwestycją w kontekście ich szans rozwoju
po zakończeniu prac budowlanych 

dr inż. Marzena Suchocka, IGPiM

16:0016:30   –Pytania i dyskusja

 

Koszt szkolenia

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu  wynosi: 490,00  zł + 0%VAT (zwolniony)

W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych stawka vat wynosi 0%.

W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi   490,00 zł + 23% VAT.

W przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu dokonane wpłaty nie będą zwracane .

W   ww. kosztach  materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i lunch. 

 

Miejsce szkolenia

KIPPiM Warszawa

ul. Targowa 45
03-728, Warszawa
Telefon: 22 619 78 97
Email szkolenia@igpim.pl