Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Konferencja “REWITALIZACJA MIAST. PRZEKSZTAŁCANIE OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH NA MAŁE BROWARY LOKALNE – DOŚWIADCZENIA AMERYKAŃSKIE”

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Politechnika Śląska

Pod honorowym Patronatem

Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Green Warsaw Conferences
mają przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji

REWITALIZACJA MIAST.
PRZEKSZTAŁCANIE OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH NA MAŁE BROWARY LOKALNE – DOŚWIADCZENIA AMERYKAŃSKIE

Spotkanie odbędzie się 25 września 2017 r. o godz. 11.00
w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie
Wejście A/D, piętro 1, sala A Więcej informacji na temat konferencji udzielają:

Barbara Kluza bkluza@igpim.pl i Zofia Bida-Wawryniuk zofia@igpim.pl

AGENDA

11:00                    Rozpoczęcie spotkania przywitanie uczestników

11:05-11:45       Prof. dr Neil Reid – University of Toledo/USA Craft Breweries and The Post-Industrial City: The American Experience /Browary rzemieślnicze i miasto poprzemysłowe: wykorzystanie amerykańskich doświadczeń/

11:45-12:15       Małgorzata Dusza – Dyrektor Banku Ochrony Środowiska S.A. Rewitalizacja miast. Doświadczenia Banku Ochrony Środowiska

12:15-12:45       Dr Teresa Topczewska – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Podstawy prawne rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych w Polsce

12:45-13:15       Prof. Krzysztof Gasidło – Politechnika Śląska Zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych w Polsce. Przegląd realizacji 1989-2016

13:15                     Zakończenie spotkania

Prof. Neil Reid

jest profesorem Geografii i Planowania oraz Dyrektorem Centrum Spraw Miejskich im. Jacka Forda na Uniwersytecie w Toledo/USA. Posiada tytuły magisterskie z geografii Uniwersytetu w Glasgow i Uniwersytetu w Miami oraz tytuł doktora z geografii z Uniwersytetu Stanowego w Arizona State University. Jest geografem ekonomicznym i regionalnym naukowcem zajmującym się badaniami w zakresie lokalizacji przemysłowej, regionalnej restrukturyzacji gospodarczej i lokalnego rozwoju gospodarczego. Jego obecne badania skupiają się na wielu dziedzinach, w tym na zdrowiu w metropolitalnych rynków pracy w Stanach Zjednoczonych, politykach mających na celu radzenie sobie ze spadkiem kurczących się miast w Ameryce oraz możliwości rozwoju gospodarczego, wokół możliwości szybkiego rozwoju przemysłu browarniczego w Stanach Zjednoczonych. Prace przeszłe, finansowane przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, koncentrowały się na wspieraniu przemysłu szklarniowego w północno-zachodniej części stanu Ohio w charakterze klastra przemysłowego w celu wspólnej identyfikacji wspólnych wyzwań oraz wdrażania rozwiązań opartych na współpracy. Oprócz finansowania badań z USDA, Reid otrzymał również fundusze z Narodowej Fundacji Nauki, Departamentu Rozwoju w Ohio oraz Komisji Reform Samorządu Terytorialnego w Ohio. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego Północnoamerykańskiej Regionalnej Rady Naukowej. Jest także redaktorem naczelnym dziennika Regionalna polityka i praktyka w zakresie nauki (sekcja Ameryki Północnej i Ameryki Południowej), redaktorem naczelnym dziennika ds. rozwoju gospodarczego, a także kwartalnika. Posiada bogate doświadczenie dziennikarskie – pracował w wielu redakcjach czasopism, w tym Geografii Stosowanej, Dzienniku Innowacji i Przedsiębiorczości, a także Dzienniku ds. Rozwoju gospodarczego w szkolnictwie wyższym. W latach 2011-2012 pełnił funkcję profesora wizytującego w Europejskim Wydziale Inżynierii Politechniki Częstochowskiej w Polsce, gdzie prowadził kursy teorii lokalizacji przemysłowych oraz regionalnego rozwoju gospodarczego.

Patron medialny :