http://www.mytweetmap.com/

KONFERENCJA „WYZWANIA ZARZĄDZANIA METROPOLITALNEGO”

Kwiecień 5, 2017 | Aktualności

  W dniu 29 marca 2017 roku w Centrum Konferencyjnym – Wola Center przy ul. Przyokopowej 33 w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Wyzwania zarządzania metropolitalnego” organizowana przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Getin Noble Bank SA. Wydarzenie było znakomitą okazją do zderzenia różnych spojrzeń na zarządzanie obszarami metropolitalnymi – temat obecnie bardzo aktualny w naszym kraju, o czym świadczą ostatnie zmiany w prawodawstwie (m.in. ustawa o związku metropolitalnym województwa śląskiego), a także projekty ustawy metropolitalnych – dla Poznania, czy ustawy regulującej ustrój miasta stołecznego Warszawy w bardzo szerokich granicach „mega-powiatu”. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z dwoma obszernymi referatami.

Prof. Lee Pugalis, kierownik katedry studiów miejskich na University of Technology (Sydney, Australia) w referacie pt. The enduring challenges of metropolitan governance and the use of international development contracts: An international comparative perspective, omówił zagadnienie zarządzania metropolitalnego z punktu widzenia międzynarodowych doświadczeń, korzystając z obszernych zbiorów danych na temat metropolii gromadzonych m.in. przez OECD. Przedstawił specyfikę modeli zarządzania o różnym stopniu formalizacji i hierarchizacji, szczególnie zwracając uwagę na „miękkie” czynniki i kulturę współpracy. Wreszcie odniósł się do czekających wyzwań stojących przed jednostkami terytorialnymi różnych szczebli i całymi państwami. Autor referatu jest nie tylko badaczem rozwoju lokalnego i regionalnego (również profesorem wizytującym w Leeds Business School – Leeds Beckett University, Anglia), ale także urbanistą, który pracował nad licznymi programami rozwoju gospodarczego w Wielkiej Brytanii, doradcą Zgromadzenia Regionów Europy oraz redaktorem czasopism Regional Studies, Regional Science i Local Economy.

Wystąpienie dr. Tomasza Sławińskiego (IGPiM) uznanego regionalisty i planisty przestrzennego, pt. Metropolie polskie – byty rzeczywiste i konstrukty teoretyczne – spojrzenie urbanisty, umiejscowiło problem na tle współczesnych zmian globalnych, ale też historycznych uwarunkowań dawnej Rzeczpospolitej i kolejnych koncepcji rozwoju przestrzennego metropolii polskich, szczególnie Warszawy. Jak zauważył prelegent, obecnie w dziedzinie badań i planowania metropolii urbaniści i architekci są w Polsce mało widoczni. Jedną z przyczyn braku „śmiałych” wizji rozwoju metropolitalnego mogą być procesy demograficzne ograniczające rozwój miast. W referacie zestawiono cechy procesu metropolizacji z powiązanymi elementami metropolizacji realnej przestrzeni. Porównano też wyniki ankiet z 2005 i 2017 roku, które wskazują, że zdanie gmin na temat chęci przynależności do obszaru metropolitalnego (na przykładzie aglomeracji warszawskiej) jest bardzo zmienne i zależy w dużej mierze od czynników politycznych.

Dodać należy, że po obu referatach nastąpiła interesująca dyskusja, w której pytania do prelegentów kierowali przedstawiciele środowiska naukowego, administracji i samorządów.

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
ul. Targowa 45 Warszawa
tel: 22 619 13 50