Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Nowa publikacja “DRZEWA ZIELONY KAPITAŁ MIAST”


DRZEWA ZIELONY KAPITAŁ MIAST, autor Halina Barbara Szczepanowska, Marek Sitarski, pracownicy Zakładu Kształtowania Zieleni, Szkoleń i Gospodarki Nieruchomościami. Praca ma charakter pilotażowy, analityczno-kompilacyjny, oparty na zasadach wnioskowania przyczynowo-skutkowego. Równolegle do badań własnych IGPiM zostały przeprowadzone studia dostępnej literatury krajowej i zagranicznej, obejmujące wyniki badań zakresu usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa przyuliczne w miastach. Informacje uzyskane z przeglądu literatury porównane zostały z wynikami badań IGPiM, obejmujących monitoring zasobów drzew przyulicznych na terenie Pragi Północ, analizę danych klimatycznych, strukturę gatunkową i wiekową drzew oraz wiele informacji dotyczących gospodarki drzewostanem miejskim. Publikacja skierowana jest zarówno do osób zajmujących się zawodowo planowaniem i gospodarką miejską na różnych szczeblach zarządzania, jak też do mieszkańców miast i lokalnych organizacji społecznych, dla których ważna jest poprawa walorów wizualnych i zdrowotnych otoczenia ich miejsc pracy, zamieszkania i wypoczynku. Książka jest do nabycia w IGPIM.
Cena 25 zł.

DOSTĘPNE MATERIAŁY

Spis Treści