http://www.mytweetmap.com/

Nowa publikacja Możliwości identyfikacji i oceny krajobrazu projektowanego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Październik 12, 2017 | Publikacje

“Możliwości identyfikacji i oceny krajobrazu projektowanego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”

Spis treści

 

Ratyfikowana przez Polskę w 2004 roku Europejska Konwencja Krajobrazowa (Dz.U.2006.14.98) wywołała potrzebę zmian sposobu myślenia o krajobrazie i zwrócenie uwagi na jego aspekty wizualne. Wypromowała ona zintegrowane podejście do krajobrazu, w którym na równi z jego funkcjami ekologicznymi uwzględnione powinny być jego funkcje wizualne. Podstawy teoretyczne, dotyczące aspektów ekologicznych krajobrazu są dość dobrze rozwinięte. Aspektom wizualnym krajobrazu poświęcano w piśmiennictwie do tej pory mniej uwagi.

 

Przedmiotem badań jest struktura fizjonomiczna krajobrazu, a ich głównym celem było rozpoznanie możliwości identyfikacji i oceny struktury fizjonomicznej krajobrazu, zapisanej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W pracy podjęto również próbę rozwinięcia podstaw teoretycznych dotyczących aspektów fizjonomicznych krajobrazu.

Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano wnioski w zakresie możliwości rozpoznania struktury fizjonomicznej krajobrazu, jak i sposobów badania i charakteryzowania  fizjonomii krajobrazu.

 

 

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
ul. Targowa 45 Warszawa
tel: 22 619 13 50