Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

O nas

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa jest resortowym instytutem badawczym działającym w strukturach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Kontynuuje on tradycje powołanych w 1949 roku Instytutów: Urbanistyki i Architektury oraz Budownictwa Mieszkaniowego. Oba te instytuty ( wraz z Instytutem Gospodarki Komunalnej i ówczesnym Instytutem Ochrony Środowiska) weszły w 1974 roku w skład nowo utworzonego Instytutu Kształtowania Środowiska , który po przekształceniu się w 1986 roku w Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, od 2002 roku otrzymał ostateczną nazwę obowiązującą do dziś.

Instytut zajmuje się głównie problematyką planowania przestrzennego w skalach od planów miejscowych przez studia gminne i wojewódzkie do koncepcji zagospodarowania makroregionów. We wszystkich tych przedziałach Instytut prowadzi i oferuje: prace badawcze, monitoring zachodzących procesów, prognozowanie zmian, metodykę opracowań projektowych i planistycznych, koncepcje rozwiązań systemowych i szczegółowych, tworzenie propozycji rozwiązań prawnych, standaryzację i normowanie z zakresu gospodarki przestrzennej i komunalnej, bieżące doradztwo dla administracji rządowej. Posiada też doświadczenie w pracach na rzecz ochrony środowiska. Zajmuje się także w szerokim zakresie tematyką zadrzewień miejskich i zieleni na terenach zurbanizowanych. Ponadto Instytut wykonuje ekspertyzy na rzecz producentów i użytkowników tramwajów i trolejbusów oraz badania techniczne i homologacyjne tramwajów i trolejbusów.

W Instytucie działa specjalistyczna Biblioteka Naukowa, zawierająca w swoich zbiorach książki i czasopisma z dziedziny planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury i ochrony środowiska.

Zagadnieniami planowania przestrzennego oraz gospodarki komunalnej w okresie długoletniej historii Instytutu zajmowało się wielu znanych pracowników naukowych, spośród których można przykładowo wymienić: prof. Bolesława Malisza, prof. Adolfa Ciborowskiego, dr. Stanisława Wyganowskiego, doc. Witolda Szolginię, prof. Macieja Nowakowskiego, prof. Tadeusza Kachniarza, prof. Zygmunta Niewiadomskiego, prof. Jana Podoskiego i  innych znanych architektów, urbanistów, prawników, inżynierów.

Kadrę Instytutu stanowią m. in. architekci, urbaniści, geografowie, biolodzy, ekonomiści, socjologowie i prawnicy. W oparciu o doświadczony zespół, Instytut, oprócz prac badawczo-studialnych i projektowych, prowadzi również studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, organizuje szkolenia dotyczące planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej, a także organizuje konferencje krajowe i międzynarodowe oraz seminaria i warsztaty.

Dane kontaktowe:

03-728 Warszawa, ul. Targowa 45

tel. (+48 22) 619 13 50,
fax (+48 22) 619 24 84

 

e-mail: igpim@igpim.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *