Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

CEGISM

Program badawczy CEGISM – „Centre of Excelence for Geographical Information Systems in Spatial Management” („Centrum Doskonałości GIS i Planowania Przestrzennego”) prowadzony przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa zakończył się 31 grudnia 2004 roku. Misją Centrum było wspieranie rozwoju metod zarządzania jednostkami przestrzennymi opartych na efektywnym wykorzystywaniu informacji geo-przestrzennej oraz rozwoju partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego. Główną działalnością było organizowanie szeregu konferencji, seminariów o zasięgu krajowym jak również międzynarodowym mających na celu promowanie nowych metod planowania przestrzennego opartych na technologiach komputerowego przetwarzania i udostępniania informacji geo-przestrzennych, oraz wymianę wiedzy w zakresie zastosowań technologii GIS w planowaniu i zarządzaniu jednostkami terytorialnymi poprzez rozwijanie kontaktów i wymianę doświadczeń z partnerami w krajach Unii Europejskiej. Poniżej mogą Państwo zobaczyć listę wszystkich zorganizowanych w ramach programu CEGISM spotkań:

1. Konferencja: INFORMACJA GEOPRZESTRZENNA – KLUCZOWY ZASÓB PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
2. Seminarium: SYSTEMY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
3. Seminarium: GIS W OCHRONIE ZABYTKÓW W POLSCE
4. Seminarium: METODY OCENY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ KRAJOBRAZÓW ROLNICZYCH W SKALI KRAJOWEJ I REGIONALNEJ
5. Konferencja: INFORMACJA SŁUŻBY OCHRONY ZABYTKÓW
6. Seminarium: PLANOWANIE PRZESTRZENNE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM
7. Seminarium: PREZENTACJA ZASTOSOWAŃ TECHNIK GIS W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM W POLSCE
8. Warsztaty: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JAKO DOKUMENT ELEKTRONICZNY
9. Warsztaty: Porównanie systemów planowania przestrzennego w Niemczech, Austrii i Polsce
10. Warsztaty: POLSKO-WŁOSKIE WARSZTATY NA TEMAT ZASTOSOWAŃ GIS W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
11. Warsztaty: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY W KOMPUTERZE – ZBĘDNY WYDATEK CZY INWESTYCJA
12. Warsztaty: REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ – NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ
13. Warsztaty: „GIS for Spatial Planning”, 10th EC&GIS Workshop “The State of Art”
14. Warsztaty: REGIONALNY SYSTEM MONITORINGU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Największą a zarazem prestiżową konferencją była międzynarodowa konferencja, która odbyła się w dniach 23-25 czerwca 2004 roku w Warszawie. Było to coroczne spotkanie uczestników z wszystkich krajów biorących udział w programach i projektach finansowanych przez Komisję Europejską z zakresu informacji geograficznej i GIS (Geographical Information System). Tytuł spotkania brzmiał „ESDI: State of the Art.” Ze strony rządowej patronat nad wydarzeniem objęli Wicepremier Minister Infrastruktury Marek Pol oraz Minister Nauki i Informatyzacji Michał Kleiber. Patronat nad wydarzeniem objęli osobiście Prezydent Miasta St. Warszawy Lech Kaczyński oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

W ramach programu CEGISM – Centrum opublikowało wiele artykułów oraz materiałów konferencyjnych na łamach kwartalnika „Człowiek i Środowisko”. Niektóre z nich można zobaczyć w formacie pdf na stronie internetowej w zakładce CEGISM – Publikacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *