Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Plan4All

 

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa uruchamia Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) rosnącej pod-sieci Projektu Plan4All, finansowanego z Programu e-Contentplus Unii Europejskiej.

Główne Cele Projektu Plan4All to:

1. Promowanie Projektu Plan4All i INSPIRE w krajach, regionach i gminach
2. Projekt profilu metadanych planowania przestrzennego,

3. Projekt modelu danych dla wybranych tematów Dyrektywy INSPIRE, powiązanych z planowaniem przestrzennym,

4. Projekt architektury sieciowej dla współdzielenia danych i usług danych przestrzennych planowania przestrzennego,

5. Walidacja profilu metadanych, modeli danych i architektury sieciowej na poziomie lokalnym i regionalnym,
6. Ustanowienie Europejskiego portalu dla danych planowania przestrzennego,
7. Wdrożenie (uruchomienie) danych i metadanych na poziomie lokalnym i regionalnym.

 

Zakłada się, że w 2010 roku do polskiej pod-sieci projektu Plan4All przystąpić może w roku 2010 15 podmiotów z poziomu samorządowego, (gminny, powiatowy, regionalny) oraz rządowego. Uczestnictwo w Projekcie, (na takich warunkach, by stać się Partnerem Afiliowanym Projektu, brać udział w spotkaniach kwartalnych Projektu, mieć dostęp do pełnego Repozytorium dokumentów Projektu, w tym do dokumentacji standaryzacyjnej) według symulacji opłacalności działań, w latach 2010-2012 musi kosztować. Zakłada się, ze minimalne koszty powstania i działania polskiej pod-sieci Projektu Plan4ALL, omawiane na kilku kolejnych spotkaniach z przedstawicielami samorządów – wyniosą ok. 200 000 euro.

 

Zakłada się, ze w projekcie wezmą udział przedstawiciele gmin, powiatów, regionów, przedstawicieli Rządu RP, instytutów badawczo-wdrożeniowych, rządowych i komercyjnych dostawców danych, parków narodowych i firm software-owych, słowem, wszystkich podmiotów, zainteresowanych tym, by zamienić planistyczną „POLSKĘ PAPIEROWĄ” na „POLSKĘ CYFROWĄ”. Ale a taki sposób, by cyfrowe dokumenty planistyczne, powstające w Polsce, były zgodne z wymogami Dyrektywy INSPIRE oraz Ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, jak i korzystały z danych i usług Przedoperacyjnego Okresu GMES (Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi).

 

Do dnia 22 czerwca otwarty jest nabór, umożliwiający uzyskanie Statusu Partnera Afiliowanego Projektu Plan4ALL. Krajowy Punkt Kontaktowy Projektu Plan4All będzie dokonywał kwalifikacji podmiotów składających wnioski o udział w projekcie, w porozumieniu z Koordynatorem i Radą Konsorcjum Projektu Plan4All. Inauguracyjne Spotkanie polskiej pod-sieci Projektu Plan4All zaplanowano w Sali Sejmu Ślaskiego na dni 8 i 9 czerwca 2010 oraz w czasie warsztatu Projektu Plan4All, w dniu 22 czerwca 2010, w Krakowie, podczas Europejskiej Konferencji INSPIRE.

 

Więcej informacji wkrótce na stronie www.plan4all.pl


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *