http://www.mytweetmap.com/

„PROJEKTOWANIE W OTOCZENIU DRZEW – Inżynierskie metody poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich” – szkolenie 7 listopada 2017 r.

Lipiec 26, 2017 | Studia i szkolenia

Instytut – jednostka resortowa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa– organizuje w Warszawie cykl trzech szkoleń dla osób odpowiedzialnych za ochronę drzew na terenach inwestycyjnych.

I  szkolenie – Organizacja robót na placu budowy

II szkolenie – Projektowanie w otoczeniu drzew – inżynierskie metody ochrony i poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich

III szkolenie – Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym – Projekt Ochrony Drzew

Program szkoleń skierowany jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, architektów krajobrazu i projektantów różnych branż, do pracowników samorządów lokalnych, absolwentów wydziałów urbanistyki, budownictwa, drogownictwa i architektury, ochrony środowiska, a także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni i innych zainteresowanych osób.

Szkolenie II – „PROJEKTOWANIE W OTOCZENIU DRZEW – Inżynierskie metody poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich” odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r. (wtorek) od godz. 9³º do 16³º w Warszawie ul. Targowa 45 – Praga Północ (wejście od ul. Targowej – domofon)- dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami, metodami i technologiami ochrony drzew na terenie budowy. Przedstawione zostaną rozwiązania inżynierskie oraz przyrodnicze działania rehabilitacyjne dla prawidłowej ochrony drzew.

Program szkolenia:

9:30-9:40  Wprowadzenie – dr inż. Marzena Suchocka, IGPiM                  

9:40-10:30  Wartość kompensacyjna i korzyści z drzew miejskich – prof. Halina Barbara Szczepanowska, IGPiM

10:30-12:00  Wymagania rozwojowe drzew w kontekście inwestycji – dr inż. Marzena Suchocka, IGPiM

12:00-12:30  lunch             

12:30-14:30  Przegląd technik projektowych oraz technologii zmniejszających wpływ infrastruktury na drzewa – dr inż. Marzena Suchocka, IGPiM                  

14:30 -15:00  Projekt przebudowy ul. Pszeczelińskiej w Brwinowie. Prezentacja przyjaznego drzewom rozwiązania zamiennego i jego zalet – mgr inż. Adam Rączkowski – projektant drogowy przebudowy ul. Pszczelińskiej, AR-BUD

15:0-16:00 Warsztaty rozwiązywania konfliktu pomiędzy infrastrukturą, a drzewami – mgr Leszek Sobczyński, IGPiM

16:0-16:30 Pytania i dyskusja

Trzecie szkolenie odbędzie się 5 grudnia 2017 roku. Uczestnictwo w 3 szkoleniach daje możliwość uzyskania Certyfikatu „Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym”

W trakcie szkoleń będzie możliwość zakupu książek rozszerzających tematykę wykładów:

„Organizacja robót na terenach zadrzewionych” Marzena Suchocka IGPIM 2016 – cena 35 zł

„Projekt Ochrony Drzew w procesie inwestycyjnym” Marzena Suchocka IGPIM 2016- cena 35 zł

„Inżynieryjne metody poprawy warunków wzrostu i ochrony drzew miejskich” Marzena Suchocka IGPIM 2016- 35 zł

Koszt uczestnictwa 1 osoby w II szkoleniu wynosi: 490,00 +23% VAT – zwolniony w przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 490,00 zł + 23% VAT. W przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu dokonane wpłaty nie będą zwracane .

W ww. kosztach materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i lunch.

Opłatę za udział w szkoleniu prosimy przesłać na konto: PEKAO S.A. 96 1240 6074 1111 0000 4989 5704.

Zgłoszenie na karcie uczestnictwa /karta w załączeniu/ prosimy wysłać na adres Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ul. Targowa 45 , 03-728 Warszawa lub fax-em nr 22 619-78-97; 22 619 24 84; e-mail: szkolenia@igpim.pl Informacje pod nr tel. 22 619 78 97; 22 619 13 50 lub 22 677 30 92.

 

                Instytut cyklicznie prowadzi szkolenia z dziedziny gospodarowania nieruchomościami i terenami zieleni oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,  a dla osób z wykształceniem średnim 60-godzinny kurs na Administratora Nieruchomości oraz 200-godzinny kurs na Dyplomowanego Zarządcę Nieruchomości.

Szczegółowe informacje na stronie Instytutu www.igpim.pl

Pełnomocnik Dyrektora

Dydaktyki i Szkoleń

Ewa Kosiba

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
ul. Targowa 45 Warszawa
tel: 22 619 13 50
Click to listen highlighted text!