Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Administrator Nieruchomości – kurs 60 godzin

 

60-godzinny

kurs ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI

– w programie kursu zajęcia praktyczne

Opis kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z wykształceniem średnim lub wyższym, którym powierzono zadanie administrowania nieruchomością (administratorzy nieruchomości, członkowie wspólnot mieszkaniowych, właściciele firm, administratorzy w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, zarządach budynków komunalnych, pracownicy nieruchomości publicznych i instytucjonalnych), jak i dla osób poszukujących zatrudnienia w tym zawodzie.

Uczestnicy kursu otrzymują Certyfikat Administratora Nieruchomości.

 

Terminy i rejestracja

10-11-12 kwietnia i 15-16-17 maja                                                                                                            Rejestracja

        

Program kursu:

 

BLOK I/A– Aktualne przepisy prawne administrowania i zarządzania nieruchomościami – cz.1

10.04.2018 /wtorek/ – godz. 9.30-17.30

1. Podstawowe akty prawne związane z rynkiem nieruchomości

1.1. Ustawa o własności lokali

1.2. Ustawa o ochronie praw lokatorów

1.3. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

2. Sytuacja prawna osób wykonujących czynności administratora w nieruchomości po zmianie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (deregulacja)

2.1. Umowa o zarządzanie w trybie art. 18 Ustawy o własności lokali

2.2. Umowa o administrowanie

3. Seminarium i zajęcia praktyczne

3.1. Pytania i komentarze

3.2. Przygotowanie materiałów na zebranie roczne wspólnoty mieszkaniowej

– wyliczanie zaliczek w nieruchomości z lokalami wyodrębnionymi

– opracowanie treści uchwał podejmowanych obligatoryjnie przez wspólnotę

– obsługa zebrania rocznego Czytaj dalej

 

Koszt kursu

Koszt uczestnictwa 1 osoby w 60-godzinnym kursie wynosi: 

1200,00 zł  +VAT

W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych stawka vat wynosi 0%.

W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi   1200,00 zł + 23% VAT.

W przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu dokonane wpłaty nie będą zwracane .

W ww. kosztach: materiały szkoleniowe, kawa, herbata.

 

Prowadzący kurs

Andrzej Gawlik – mgr inż. mechanik, absolwent PW i studiów podyplomowych SGH (Zarządzanie i marketing), przez 10 lat pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, Licencjonowany Zarządca Nieruchomości, od 20 lat związany z rynkiem nieruchomości jako członek zarządów spółdzielni mieszkaniowych oraz spółek kapitałowych a także zarządca nieruchomości. Ma za sobą projekty inwestycyjne, duże programy remontowe i modernizacyjne oraz bogatą praktykę w eksploatacji zasobów mieszkaniowych. Członek stowarzyszenia OSLZN Ekspert.

Łukasz Jędruszuk radca prawny z praktyką zawodową w kancelarii prawniczej, obecnie zatrudniony w jednym z centralnych urzędów administracji publicznej. W samorządzie terytorialnym zajmował się m.in. gospodarką lokalami komunalnymi, spółdzielczością mieszkaniową i inwestycjami drogowymi. Autor książki „Odpowiedzialność w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami” wyd. CH. InfoBeck i współautor książki „Zarządzanie nieruchomościami publicznymi” wyd. CH Beck InfoBiznes. Autor publikacji o działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz głos do wyroków sądów administracyjnych w tej dziedzinie.

Ewa Kosicka – mgr inż. budownictwa z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami skarbu państwa, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielczych i publicznych. Wiceprezes ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Członek b. Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przy Ministerstwie Infrastruktury. Wieloletni wykładowca na kursach dla zarządców nieruchomości oraz studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej, Akademii Nieruchomości w Opolu, Akademii Koźmińskiego.

Bożena Kopeć – Członek Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. Z rynkiem nieruchomości związana od początku lat dziewięćdziesiątych. Cały czas czynnie wykonująca zawód. Zarządza zarówno wspólnotami mieszkaniowymi, budynkami własnymi jak i lokalami użytkowymi. Posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz licencję zarządcy w zakresie zarządzania nieruchomościami . Wykładowca na kursach, seminariach, szkoleniach poświęconych różnym aspektom rynku nieruchomości. Biegła sądowa przy Sądzie Rejonowym z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Marek Majchrzak – dr nauk ekonomicznych. Prezydent Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości. Przewodniczący Państwowej Komisji d/s Uprawnień i Licencji Zawodowych przy Ministerstwie Infrastruktury i RozwojuProwadzi zajęcia na studiach podyplomowych w wielu uczelniach w całej Polsce.

Zbigniew Nerlo – Absolwent Politechniki Warszawskiej, Studia podyplomowe SGH, Menedżer Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Licencjonowany Zarządca Nieruchomości, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości, Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, prowadzący zajęcia na Studiach podyplomowych, kursach i seminariach, Główny projektant, Generalny realizator, wieloletni wiceprezes ds. technicznych i prezes Spółdzielni.

 

Miejsce szkolenia

KIPPiM Warszawa

ul. Targowa 45
03-728, Warszawa
Telefon: 22 619 78 97
Email szkolenia@igpim.pl

 

Instytut cyklicznie prowadzi studia podyplomowe w zakresie zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, kurs na Agenta Nieruchomości oraz szkolenia z zakresu zagadnień nieruchomości i zieleni na terenach zurbanizowanych, a także specjalistyczne szkolenia dla Placówek Służby Zdrowia.