http://www.mytweetmap.com/

Warsztaty planistyczne – „Seniorzy i Studenci – razem możemy więcej’’

Marzec 8, 2016 | Aktualności

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa wraz z Kołem Naukowym Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej zaprasza na warsztaty planistyczne dla studentów i seniorów, które odbędą się w dniach 8 – 10 kwietnia 2016r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Celem warsztatów jest zaproponowanie rozwiązań dla przestrzeni przyjaznej starzeniu się, a hasło warsztatów brzmi: „razem możemy więcej”.  Podkreśla ono pozostałe cele tej inicjatywy: uwrażliwienia młodych na potrzeby starszych i integrację międzypokoleniową.

Populacja Polski gwałtownie się starzeje. Ludność w wieku 65+ stanowi obecnie 15% ogółu, ale w roku 2050 udział ten przekroczy 30%. Seniorzy będą stanowili wtedy aż 1/3 społeczeństwa (11 milionów). Aby zmniejszyć zapotrzebowanie na opiekę oraz ograniczyć wydatki służby zdrowia i opieki społecznej należy szukać rozwiązań, które pozwolą nam żyć dłużej w zdrowiu, aktywnie i niezależnie. W krajach zachodnich promowane są miejscowości przyjazne starzeniu się, gdzie przestrzeń publiczna, transport, mieszkalnictwo oraz lokalne usługi są tworzone z myślą o potrzebach wszystkich pokoleń, sprzyjając wzmacnianiu solidarności i współpracy międzypokoleniowej. Idea naszych warsztatów powstała bazując na tych doświadczeniach.

W ramach wydarzenia uczestnicy w grupach kilkuosobowych:

  • Przeprowadzą spacer badawczy na zadanym terenie (okolice metra Racławicka).
  • Wykonają projekt zagospodarowania terenu zgodnie z potrzebami wszystkich użytkowników przestrzeni i zasadami projektowania uniwersalnego. Projekt będzie wykonany w programie AutoCAD.
  • Uzyskają merytoryczną opinię i pomoc ze strony opiekunów.
  • Przedstawią swoje prace komisji eksperckiej, która w drodze konkursu wyłoni i nagrodzi najlepsze projekty.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach osoby starsze, dla których udział jest bezpłatny.

W ramach wydarzenia, Seniorzy:

  •  w piątek 8 kwietnia podczas spaceru badawczego wskażą  Studentom problemy jakie napotykają na analizowanym terenie (okolice metra Racławicka)
  •  w sobotę 9 kwietnia (godz. 9.00-13.00) będą dyskutować ze Studentami na temat barier architektonicznych i tego jak najlepiej dostosować tę przestrzeń do potrzeb osób starszych. Na podstawie tych wskazówek studenci wykonają projekty.

 

Dzięki Państwa uczestnictwu Studenci będą mieli unikalną szansę poznania Waszych potrzeb i poznania Waszej percepcji przestrzeni. Tym samym przyczynicie się Państwo do ich lepszego przygotowania do wykonywania zawodu urbanisty w przyszłości.

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

 

Patroni warsztatów planistycznych – „Seniorzy i Studenci – razem możemy więcej’’

 


Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
ul. Targowa 45 Warszawa
tel: 22 619 13 50
Click to listen highlighted text!