Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Wektoryzacja

Usługi w zakresie wektoryzacji i digitalizacji

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

 

Szanowni Państwo,

Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci !!!

 

W związku z koniecznością wdrożenia Ustawy o infrastrukturze i informacji przestrzennej, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie proponuje Państwu pomoc w tym zakresie i wykonanie niezbędnych prac.

 

Proponujemy usługi wektoryzacji/ digitalizacji wybranej treści obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie meta danych dokumentów planistycznych oraz opracowanie bazy danych GIS.

 

Oferta obejmuje m.in.:

1) skanowanie, kalibrację i wektoryzację wybranej treści obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (kalibracja materiałów źródłowych),

2) przekształcenie zbiorów wektorowych i rastrowych do jednego państwowego układu współrzędnych geograficznych,

3)  utworzenie numerycznej mapy poprzez założenie wektorowej i przestrzennej bazy danych,

4)  przekazanie zamawiającemu danych w formacje .shp oraz .pmf (dane opatrzone metadanymi),

5) inne dokumenty planistyczne np. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, itp.

 

Dodatkowo oferujemy usługę Geoportalu planistycznego na Państwa lub naszym serwerze oraz

uwzględnienie innych potrzeb klientów (np. opisywanie pozyskanych obiektów, ustalenie standardów wektoryzacji, itp.), które mają wpłynąć na finalny wynik digitalizacji.

 

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie planowania  i gospodarki przestrzennej.

 

Oferujemy:

– atrakcyjne warunki finansowe (prowizje i rabaty).