Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Zakład Gospodarowania Przestrzenią

Specyfikę i siłę Zakładu  tworzy zespół specjalistów, stażystów i praktykantów  dla których planowanie przestrzenne jest zawodowym i życiowym powołaniem. W składzie osobowym Zakładu zajmują miejsce  doświadczeni badacze licznych specjalności  ze stopniami naukowymi i projektanci z uprawnieniami do projektowania urbanistycznego i architektonicznego  z wieloletnim stażem.  Zbudowany w ten sposób zespół posiada odpowiedni potencjał i możliwość prowadzenia kompleksowych  badań oraz wdrożeń  w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym Zakład dzięki stałej współpracy ze stażystami wnosi  dodatkowy  wkład w rozwój zaplecza kadrowego dla przyszłych badaczy, czy pracowników administracji państwowej w dziedzinie planowania przestrzennego.

Naszą wizją jest  system planowania przestrzennego podążający  za przemianami społeczno gospodarczymi i politycznymi związanymi z globalizacją gospodarki i integracją europejską.

Misją jest budowa monitoringu zagospodarowania i planowania przestrzennego tworzącego podstawy do polityk lokalizacyjnych zadań inwestycyjnych oraz programów rządowych i samorządowych. To właśnie w tym Zakładzie powstał standard monitoringu planowania przestrzennego,  wdrożony przez Ministerstwo Infrastruktury w  corocznym badaniu  Głównego Urzędu Statystycznego –  Planowanie Przestrzenne w Gminach.

W ramach wypełniania wizji prowadzimy badania uwarunkowań i  nowych zjawisk w gospodarowaniu przestrzenią. Doskonalimy warsztat planistyczny do którego jako pierwsi w kraju wdrożyliśmy Geograficzne Systemy Informacji Przestrzennej i cyfryzacją prac planistycznych. Nasze doświadczenia w tej kwestii prezentowaliśmy podczas zorganizowanej w ramach projektu CEGISM  międzynarodowej konferencji finansowanej przez Komisję Europejską  w dniach 23-25 czerwca 2004 roku w Warszawie.

Aktualnie  dużo uwagi poświęcamy na wdrażanie interoperacyjności i harmonizacji do planowania przestrzennego w ramach  ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, a swoje doświadczenia w tym zakresie dzielimy z konsorcjum projektu PLAN 4all.

Pole badawcze i praktykę łączymy w pracach projektowych na rzecz samorządów lokalnych i regionalnych . W tym celu wykorzystujemy istniejące i doskonalimy  nowoczesne  rozwiązania GIS dla samorządów  bazujące na wykorzystaniu pełnej informacji o przestrzeni.

Łącząc liczne bazy danych,  którymi  mogą być odpowiednio opracowane studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, ale również aktualne zdjęcia lotnicze, satelitarne, ewidencja gruntów i budynków oraz wiele innych danych, krok po kroku przybliżamy się do modelu monitoringu zagospodarowania przestrzennego dzięki któremu  mogą być podejmowane decyzje w sposób efektywny dzięki prostym w obsłudze aplikacjom GIS.

W ramach tworzenia kompleksowych rozwiązań nasz Zakład oferuje szeroki wachlarz prac  potrzebnych współczesnej administracji, takich jak:

 •  przygotowywanie baz danych GIS oraz ich modyfikacje,
 • wektoryzację,
 • tworzenie numerycznych modeli terenu w oparciu o metodę kartograficzną,
 • wizualizacje 3D,
 • tworzenie fotoszkiców,
 • transformacje danych w różnych układach współrzędnych,
 • analizy przestrzenne,

 

oraz przygotowywanie dokumentów, takich jak:

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmin.
 • Opracowania ekofizjograficzne.
 • Prognoza oddziaływania mpzp na środowisko przyrodnicze.
 • Plany rozwoju lokalnego.
 • Strategie rozwoju.
 • Studia lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na rynek pracy, komunikację i wpływ na lokalny rynek sprzedażowy.
 • Rewaloryzacja historycznych założeń zespołów parkowo-pałacowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *