http://www.mytweetmap.com/

Zespół Podstaw Planowania Przestrzennego i Geoinformatyki

Wykonane prace:

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
Opracowania ekofizjograficzne:
  • Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe wykonane na potrzeby sporządzenia Studium miasta Dęblin
  • Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe wykonane na potrzeby sporządzenia Studium miasta Zawiercie
  • Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe wykonane na potrzeby sporządzenia Studium gminy Kiernozia

Skład zespołu:

dr Piotr Fogel – kierownik zespołu, urbanista
członek dawnej Okręgowej Izby Urbanistów w Warszawie wpisany pod numerem WA-370
e-mail: fogel(at)igpim.pl

mgr Zofia Bida-Wawryniuk
e-mail: zofia(at)igpim.pl

mgr Magdalena Łaska
e-mail: magda(at)igpim.pl

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
ul. Targowa 45 Warszawa
tel: 22 619 13 50