http://www.mytweetmap.com/

Zakład Komunikacji Miejskiej

700true dots bottomright 250true true 800https://www.igpim.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-2
 • 5000 fade false 60 bottom 30
 • 5000 fade false 60 bottom 30
 • 5000 fade false 60 bottom 30

Zakład Komunikacji Miejskiej został utworzony w 1954 roku przez prof. Jana Podoskiego w Instytucie Gospodarki Komunalnej.
Od początku istnienia domeną działalności zakładu była szeroko rozumiana problematyka komunikacji miejskiej, jej doskonalenie i inicjowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych. Aktualnie Zakład prowadzi działalność badawczo-doradczą oraz wykonuje ekspertyzy na rzecz producentów i użytkowników w zakresie tramwajów, trolejbusów oraz ich wyposażenia. Z mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury jest upoważniony do przeprowadzania badań technicznych tramwajów oraz trolejbusów.  Obecnie – po wielu zmianach reorganizacyjnych instytutów – Zakład Komunikacji Miejskiej jest komórką organizacyjną Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

Od 2004 roku Zakład Komunikacji Miejskiej posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001: 2001 (od lutego 2010 r. PN-EN ISO 9001:2009)


Prace wykonywane w Zakładzie Komunikacji Miejskiej można podzielić na następujące grupy:

 1. Rozszerzone badania techniczno-ruchowe wagonów tramwajowych i trolejbusów, dopuszczające do ruchu pojazdy używane oraz zmodernizowane (dotyczy to głównie taboru sprowadzanego z zagranicy). Badania wykonywane są zgodnie z rozporządzeniami o zakresie i sposobie przeprowadzenia badań technicznych oraz warunkach technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
 2. Okresowe badania techniczne tramwajów oraz okresowe badania techniczne trolejbusów eksploatowanych w przedsiębiorstwach komunikacyjnych. Uzyskanie pozytywnego wyniku badań jest podstawą do wydania zaświadczenia dopuszczającego pojazd do ruchu.
 3. Badania i ocena urządzeń tramwajowych, takich jak: napędy drzwi, sprzęgi, odbieraki prądu, przekształtniki trakcyjne i przetwornice napięcia, nagrzewnice i inne aparaty i urządzenia wchodzące w zakres wyposażenia taboru tramwajowego
  i trolejbusowego.


Ponadto Zakład Komunikacji Miejskiej aktywnie włącza się w prace koncepcyjne i konsultacyjne dotyczące:

 • rozwiązań konstrukcyjnych taboru tramwajowego i trolejbusowego,
 • nowelizacji i opracowywania norm technicznych z zakresu komunikacji miejskiej (mgr inż. Zygmunt Tarchalski jest kierownikiem zespołu problemowego nr 265 ds. komunikacji miejskiej, powołanego przez Polski Komitet Normalizacyjny),
 • trakcji elektrycznej (dr inż. Maciej Kozierkiewicz jest stałym członkiem Komitetu Technicznego nr 61 PKN),
 • aktualizacji przepisów związanych z miejską trakcją elektryczną.

 

Zakład posiada przewoźne laboratorium, wyposażone w nowoczesną elektroniczną aparaturę, niezbędną do prowadzenia badań technicznych pojazdów, a w szczególności do pomiaru i rejestracji parametrów ruchowych, pomiarów i sprawdzania oświetlenia, hałasu i pomiarów elektrycznych, w tym pomiarów rezystancji i wytrzymałości izolacji, pomiarów instalacji ochronnych etc.

 

 

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
ul. Targowa 45 Warszawa
tel: 22 619 13 50